AE Symbol
Europæisk Aktion
Bevægelsen for et frit Europa
RSS

Velkommen hos Europæisk Aktion!

D
E
F
E
I
S
FI
Ee
B
Hu
R
U
BY
U
DK

Hjertelig velkommen hos Europæisk Aktion

Europæisk Aktion er bevægelsen for en ny europæisk selvbevidsthed. Den vil forene de europæere, der har fået nok af "american way of life" og "pax americana" og som gennemskuer den politiske korrektheds forløjethed og foragtelighed og det samlede nuværende system. Europæisk Aktion er hverken et parti eller en forening, men en bevægelse til politisk - kulturel fornyelse af hele Europa: Den har som mål at erstatte det USA-lydige EU med eT europæisk forbundskab, der igen kan gøre Europa til et handlende subjekt i stedet for at være en bold i verdenspolitiken.

Europæisk Aktion er en ung ide og befinder sig endnu i opbygning. Dem der arbejder med i bevægelsen samler sig i små, overskuelige grupper, støttepunkterne. Disse bliver ledet af en områdeleder, der på sin side står under landsledelsen i den pågældende stat. Således findes der for eksempel i det tysksprogede område en landsledelse i henholdsvis BRD, i Østrig og i Schweiz. Landslederne arbejder imidlertid tæt sammen, for vi betragter Europæisk Aktion som en enhedsmæssig bevægelse. Også i Frankrig, England, Ungarn, Bulgarien og andre lande har EA grupper påbegyndt arbejdet.

Læs videre...

Merkel må væk

EA vil ikke blive træt af at påvise mistilstandene og vil også vise løsningsforslag. For en hver må være klar over: Ville Fru Merkel føle sig forpligtet overfor sit amt og sin ed eller var hun i besiddelse af smule karakter, så ville hun allerede for længst være trådt tilbage.

Læs videre...

Fanget i demokraternes EU- korset

Kom det i 1975 til 421 seksuelle overgreb så steg disse parallelt med tallet af indvandrere og nåede i 2014 til astronomiske 6.620 overgreb – så vidt i det mindste efter den repræsentative statistik over de af politiet officielt registrerede overgreb. Som i en hver kriminalitetsstatistik, så må man også her regne med et ubekendt mørketal, hvilket øger det sande omfang.

Læs videre...

Beretning fra demonstrtion ved grænsen mellem Kruså og Flensborg

Det nyligt grundlagte støttepunkt for Europæisk Aktion i Danmark deltog d. 20.02.2016 i en demonstration, arrangeret af organisationen SIAD (Stop islamiseringen af Danmark) ved den dansk – tyske grænse mellem Kruså og Flensborg.

Læs videre...

Flygtninge?

Spørgsmålstegnet efter titlen har en dobbelt grund: For det første er det påfaldende, at der nu pludselig af ordene: asylanter, immigranter osv. er blevet det mere tysk klingende ord ”Flüchtlinge” (flygtninge). Det skal vel erindre om de 15 millioner tyskere, der blev fordrevet fra Østtyskland og som i 1945/46 måtte drage til Mellem-og Vesttyskland, hvorved hver femte omkom i løbet af denne færd.

Læs videre...

Tilintetgørelseskrigen mod Europas folk

Vi ville meget gerne til en afveksling igen engang beskæftige os med et andet tema. Dog brænder masseindvandringen i Europa i øjeblikket så signifikant under neglene, at vi ikke kommer uden om også at behandle dette emne i denne artikel.

Læs videre...

Klimasvindelen

Det er en kendsgerning at der allerede i lang tid bliver udøvet et stærkt tryk på Tyskland og i mellemtiden også på hele verden, af USA og deres finansoligarker.  Nationale interesser skal ofres gennem en ”transformationsproces”, til fordel for globale kooperationsmekanismer – under prisgivelse af staternes egne sikre energiforsørgelse gennem kul og kernekraft og overgang til ”fornyelsesbare energier” som vind og vandkraft.

Læs videre...

Europas organisme

Når vi taler om Europa, så mener vi vores Europa som et udeleligt hjemsted for de europæiske folk. Et Europa som bærer af århundrede gamle traditioner. Et livsrum, som hjemsted for alle de europæiske folks åndelige, kunstneriske og videnskabelige præstationer, kort og godt – vi forstår Europa som summen af alle kulturskabende præstationer i fortiden, nutiden og fremtiden.

Læs videre...

Lavinen ruller – Masseindvandring

Modtagelseskomiteer står klar, der bliver bagt kager og lavet kaffe. Sygehuse og plejehjem bliver rømmet og private boliger bliver lejet på skatteborgernes regning: Modtagelseskultur i BRD for fremmede, ikke inviterede indvandrere i året 2015.11.15.

Hvad skal der mere ske, for at bringe de forrykte til fornuft, bevare dem for, at udrydde deres eget folk og dermed sig selv? For det er nøjagtigt det som det drejer sig om.

Læs videre...

Asylansøgertilstrømningen

Massefordummelse og dyb kriminel energi er en tilintetgørende blanding. Overfor den rullende lavine af fremmede, der slutter sig til de civilokkupanter, der allerede befinder sig i Europa og hvis antal dagligt vokser, ville en hver normal stat mobilisere sine kampkræfter og besætte grænserne.

Læs videre...

Kategorier

Mest læste:

-Tilintetgørelseskrigen mod Europas folk
29. 02. 2016
-Beretning fra demonstrtion ved grænsen mellem Kruså og Flensborg
08. 03. 2016
-Europas organisme
08. 03. 2016
-Lavinen ruller – Masseindvandring
29. 02. 2016

Sidste aktualisering: 29. 11. 2016
GoUp