AE Symbol
Euroopa Aktsioon
Vaba Euroopa liikumine
RSS

Tere tulemast Euroopa Aktsiooni lehele!

D
E
F
E
I
S
FI
Ee
B
Hu
R
U
BY
U
DK

Tere tulemast Euroopa Aktsiooni lehele!

Euroopa Aktsioon on Euroopa uut eneseteadvust sümboliseeriv liikumine. Eesmärgiks on ühendada eurooplased, kellel on saanud küllalt ameerikalikust elulaadist, sealhulgas Pax Americana'st, ning kes näevad läbi poliitkorrektsuse ning kogu praeguse süsteemi silmakirjalikkusest ja petlikusest. Euroopa Aktsioon ei ole partei ega assotsiatsioon, vaid Euroopa poliitilist-kultuurilist uuendust taotlev liikumine. Tahame asendada USA poolt juhitud EL-i Euroopa Ühendriikidega, mis kaotaks Euroopa praeguse etturi rolli maailmapoliitikas ja lubaks Euroopal paremini enda huvides tegutseda.

 

Euroopa Aktsioon on noor ja arenev projekt. EA kampaanias osalejad jagunevad väikestesse ja lihtsasti hallatavatesse regionaalsetesse gruppidesse nimega Toetusbaasid? (Support Bases). Neid juhib regionaalne juht, kes omakorda allub riiklikule juhile. Näiteks on Kesk-Euroopa saksa keelt kõnelevates riikides (Saksamaal, Austrias ja Šveitsis) eraldi rahvuslikud juhid. Kuid EA on siiski ühtne ja riigipiiriülene liikumine, mistõttu peame tähtsaks rahvuslike juhtide tihedat omavahelist koostööd. EA grupeeringud on loodud veel näiteks Prantsusmaal, Suurbritannias, Ungaris, Bulgaarias ja mujal riikides.

Edasist lugemist...

Kategooriad

Viimati uuendatud: 29. 11. 2016
GoUp